Υπηρεσίες

Η αξιολόγηση χειρουργικών παθήσεων και η αντιμετώπισή τους με την κατάλληλη φαρμακευτική ή χειρουργική μέθοδο.

 • Χολοκυστεκτομή
 • Σκωληκοειδεκτομή
 • Κήλες Κοιλιακού Τοιχώματος
 • Κολεκτομή

Λαπαροσκοπική Ρομποτική Χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική και η ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική χειρουργική είναι η πλέον σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης των χειρουργικών παθήσεων της κοιλιακής χώρας, εκτός εάν υπάρχουν αντενδείξεις.

Λαπαροσκοπική Ρομποτική Χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική και η ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική χειρουργική είναι η πλέον σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης των χειρουργικών παθήσεων της κοιλιακής χώρας, εκτός εάν υπάρχουν αντενδείξεις.

 • Χολοκυστεκτομή
 • Σκωληκοειδεκτομή
 • Κήλες Κοιλιακού Τοιχώματος
 • Κολεκτομή

Λαπαροτομία – Ανοιχτή Χειρουργική

Η λαπαροτομία είναι η κλασσική μέθοδος αντιμετώπισης των χειρουργικών παθήσεων της κοιλιακή χώρας με χειρουργικές τομές στο κοιλιακό τοίχωμα και επιλέγεται εφόσον υπάρχει αντένδειξη για τη διενέργεια λαπαροσκοπικής επέμβασης.

 • Χολοκυστεκτομή
 • Σκωληκοειδεκτομή
 • Κήλες Κοιλιακού Τοιχώματος
 • Κολεκτομή
 • Κύστη Κόκκυγα
 • Περιεδρικά Συρίγγια

Laser

Η χρήση laser με εξειδικευμένες οπτικές ίνες είναι δυνατή η αντιμετώπιση φλεγμονών στη περιοχή του πρωκτού με νοσηλεία μιας ημέρας.

Laser

Η χρήση laser με εξειδικευμένες οπτικές ίνες είναι δυνατή η αντιμετώπιση φλεγμονών στη περιοχή του πρωκτού με νοσηλεία μιας ημέρας.

 • Κύστη Κόκκυγα
 • Περιεδρικά Συρίγγια

Χειρουργική Εκτομή

Η χειρουργική εκτομή αφαιρεί καλοήθης και κακοήθης παθολογίες του μαστού, του θυροειδή αδένα, του δέρματος και του υποδορίου με μικρές τομές και πλαστική συρραφή του τραύματος (ενδοδερμική) για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

 • Θυροειδής
 • Μαστός
 • Παθήσεις Δέρματος και Υποδορίου
 • Παθήσεις Πρωκτού
 • Port a Cath Υποκλειδίου Φλέβας

Τοποθέτηση Κεντρικού Καθετήρα και Συντήρηση

Στους ογκολογικούς ασθενείς, που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, είναι συχνά απαραίτητη η τοποθέτηση καθετήρα στην υποκλείδιο φλέβα με port στο υποδόριο για εύκολη και ανώδυνη θεραπεία.

Τοποθέτηση Κεντρικού Καθετήρα και Συντήρηση

Στους ογκολογικούς ασθενείς, που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, είναι συχνά απαραίτητη η τοποθέτηση καθετήρα στην υποκλείδιο φλέβα με port στο υποδόριο για εύκολη και ανώδυνη θεραπεία.

 • Port a Cath Υποκλειδίου Φλέβας

Περιποίηση Κατακλίσεων κατ’οίκον

Σε ασθενείς με χρόνια σοβαρά νοσήματα, που μπορεί να παρουσιάζουν κατακλίσεις ή άτονα έλκη, παρέχεται η δυνατότητα κατ΄οίκον χειρουργικού καθαρισμού και παρακολούθηση θεραπείας.

 • Κλινήρεις Ασθενείς